Aktualności

Porady dla Opiekunek Osób Starszych

Każda osoba decydująca się na pracę z ludźmi starszymi musi wiedzieć jakie trudności wiążą się z tego rodzaju zajęciem. Każdy człowiek jest godzien szacunku. Ludzie starsi mają za sobą długą drogę, często wiele jej aspektów owianych jest tajemnicą lub niepamięcią, dlatego trudno odgadnąć, dlaczego dana osoba jest dziś tym, kim jest. Zanim więc zniechęcimy się do podopiecznego warto się dowiedzieć czegoś na temat jego życia, a także choroby, na którą cierpi. Informacje na tej stronie pomogą zorientować się co powinna wiedzieć każda opiekunka osoby starszej.

Informacje, jakie tu umieszczamy dotyczą zarówno osób pracujących w roli opiekuna jak i rodzin zatrudniających opiekunkę.

Opiekunka osoby starszej
O co pytać?
Choroby, które warto znać

Opiekunka osoby starszej

Każda osoba nie tylko opiekująca się ludźmi starszymi, ale także przebywająca z nimi, powinna mieć dużą dozę cierpliwości i wyrozumiałości. Ważne jest, żeby osoba zajmująca się człowiekiem obłożnie chorym była naturalna, nieskrępowana, szczera i potrafiła wzbudzać zaufanie, gdyż osoby starsze, chore, których higieną osobistą musi się zajmować ktoś inny, często czują się skrępowane i poniżone. Dobra opiekunka jest wyrozumiała i potrafi pomóc starszej osobie pokonać wstyd i skrępowanie. Jest to osoba, która cierpliwie wysłucha każdą historię i po raz setny będzie się nią zachwycać w naturalny sposób. Rozumie prawa i przywileje starości, jest tolerancyjna, cierpliwa i wytrzymała. Oprócz tego ma szacunek do osób starszych i chorych. Jest odpowiedzialna i świadoma wagi pokładanych w niej nadziei. Sumiennie i rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, potrafi zorganizować czas pracy.

O co pytać?

Zanim zaczniemy pracę w roli opiekunki osoby starszej warto zdobyć podstawowe informacje na temat choroby, na którą cierpi podopieczny. Warto poświęcić trochę czasu na rozmowę z rodziną chorego, dowiedzieć się, kim w przeszłości był podopieczny, co lubił robić, gdzie spędzał wolny czas. Ważne jest także, aby znać przebieg choroby, historię jej pojawienia się, poznać codzienny tryb życia osoby chorej, leki jakie przyjmuje i konsekwencje, jakie niesie za sobą choroba. Opiekunka powinna też wiedzieć, co lubi osoba, którą się opiekuje, jakie potrawy, książki, zajęcia, tematy rozmów, programy telewizyjne itd. Podobnie jak w przypadku niań, opiekunka osoby starszej już we wstępnej rozmowie z pracodawcą powinna poznać dokładny zakres swoich obowiązków, warunki wynagrodzenia przy ewentualnych nadgodzinach i wszystko to, co pomoże jej najlepiej wykonywać obowiązki jak organizacja domu osoby starszej czy przyzwyczajenia rodziny, a także instrukcje postępowania w przypadkach nagłych (warto wówczas mieć pod ręką numer telefonu lekarza prowadzącego osobę chorą). Te informacje są niezwykle pomocne w pracy i pozwalają uniknąć potencjalnych konfliktów.

Choroby, które warto znać

Choroba Alzheimera

Główne objawy zaburzenia to otępienie, brak zainteresowania otoczeniem, problemy z pamięcią głównie świeżą, a także zaburzenia poczucia czasu i miejsca. Można także zaobserwować spowolnienie ruchowe, ubogą mimikę (tzw. maskowata twarz) i typową pochyloną do przodu postawę przy zgiętych łokciach i kolanach. Objawy pojawiają się w wyniku zwyrodnień tkanki mózgowej powodujących zanik komórek nerwowych. Obecnie jest wiele leków łagodzących postępowanie i objawy choroby, jednak zaburzenie wciąż jest nieuleczalne. Chory wymaga stałej opieki i uwagi.

Choroba Parkinsona

Pierwsze łatwe do zaobserwowania objawy to spowolnienie ruchowe i niezgrabność ruchów. Po pewnym czasie objawy te zaczynają się przeradzać w zaburzenia równowagi, trudności w poruszaniu się, siadaniu czy wstawaniu z łóżka. Może się także pojawić tzw. drżenie spoczynkowe czyli charakterystyczne drżenie mięśni podczas nie wykonywania żadnych czynności. Inne charakterystyczne cechy osób cierpiących na chorobę Parkinsona to: przodopochylenie tułowia, niewyraźna, cicha mowa, a także poruszanie się małymi krokami. Choroba powodowana jest przez zmiany zwyrodnieniowe w mózgu. W leczeniu stosuje się farmakoterapię, podejmowane są także próby interwencji chirurgicznych.

Demencja

Przejawia się utratą zdolności umysłowych w dwóch lub więcej zakresach, np. mowa, pamięć, umiejętności przestrzenne, wzrokowe, właściwa ocena sytuacji. Objawy zakłócają codzienną egzystencję oraz prawidłowe funkcjonowanie. Demencja jest zbiorem objawów, ale nie oddzielną jednostką chorobową. Towarzyszy takim chorobom jak: choroba Alzheimera, demencja typu naczyniowego, tzw. wielozawałowa, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, choroba Creutzfeldt-Jakob’a, Lewy Body demencja. Leczenie polega na podawaniu środków farmakologicznych w cyklu opóźnienia rozwoju objawów i ich postępu.

<< Wróć do poprzedniej strony