Aktualności

Jak legalnie zatrudnić nianię?

Jak legalnie zatrudnić nianię?

Od 1 października 2011 roku rodzice mogą legalnie zatrudniać nianie, zawierając z nimi kontrakt, na podstawie ustawy z 4 lutego 2011 roku.

Warunki zawarcia umowy uaktywniającej z nianią:

    posiade przez nianię badań epidemiologiczno-sanitarnych
    wiek dziecka - od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata lub w wyjątkowych sytuacjach 4 lata (np. brak miejsc w przedszkolu)
    wynagrodzenie nie przekraczające minimalnej pensji krajowej (obecnie 1386 zł) - tylko wtedy państwo pokrywa koszty składek ubezpieczeniowych niani
    rodzice dziecka muszą obydwoje być zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie albo prowadzić własną działalność gospodarczą

Składkę za ubezpieczenie chorobowe płaci sama niania, jeśli podejmie decyzję, że chce zostać nim objęta.

Umowa uaktywniająca z nianią musi zawierać nastepujące elementy:

    Cel umowy
    Przedmiot umowy
    Czas oraz miesjce sprawowania opieki nad dzieckiem
    Liczbę dzieci, nad którymi niania będzie sprawować opiekę
    Zakres obowiązków niani
    Wysokość wynagrodzenia wraz ze sposobem jego wypłacania (w tym także termin wypłat)
    Czas, na jaki zawarta zostaje umowa
    Warunki ewentualnych zmian w umowie oraz warunki rozwiązania umowy

Jak zgłosić umowę w ZUSie?

W ciągu 7 dni od zawarcia umowy z nianią, jeden z rodziców powinien zgłosić w ZUSie siebie jako płatnika składek, a nianię jako osobę ubezpieczoną. Należy zrobić to za pomocą następujących druków:

ZUS ZFA - dla rodziców, którzy nie są zgłoszeni do ZUS jako platnicy

ZUS ZUA - w kilku przypadkach:

    jeżeli dla niani będzie to jedyne miejsce zatrudnienia
    jeżeli niania jest już gdzieś zatrudniona i zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie krajowe
    jeżeli niania ma mniej niż 26 lat i jest studentką

Jak rozliczyć składki za nianię?

Składki za każdy miesiąc należy rozliczyć do 15 dnia miesiąca następnego. Można zrobić to albo w ZUSie, albo pocztą. Za pierwszym razem należy złożyć w ZUSie deklarację (druk ZUS DRA) oraz raport imienny (ZUS RCA), jeśli pensja niani nie przekroczy minimalnej stawki krajowej, nie będzie potrzeby składania deklaracji po raz kolejny.

<< Wróć do poprzedniej strony