Zarejestruj się w naszej bazie danych

Zarejestruj się tworząc swój profil. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h. Twoje dane kontaktowe są bezpieczne.

Dane Kontaktowe
  • -

  • Oświadczam, że podane przeze mnie powyżej dane osobowe są prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo wglądu w podane dane, a także prawo do ich uzupełnienia, sprostowania i uaktualnienia, oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych przez Centrum Opieki Joanna Nurzyńska z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 42/27, w celu użycia ich w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).