Zarejestruj się w naszej bazie danych

Zarejestruj się tworząc swój profil. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h. Twoje dane kontaktowe są bezpieczne.

Dane Kontaktowe
  • -

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez agencje zatrudnienia Centrum Opieki Joanna Nurzyńska z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 42 m 27 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz obowiązku nałożonego na agencje zatrudnienia na podstawie art. 19b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].;
  • Przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne, a podane przeze mnie powyżej dane osobowe są prawdziwe. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne (choć niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji) oraz że mam prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia prawidłowego i efektywnego procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.